Sonic OS

SONiC là một hệ điều hành mạng mã nguồn mở được tạo cho trung tâm dữ liệu dựa trên Linux. Larch là người đầu tiên phát triển tích hợp SONIC cho các thiết bị chuyển mạch dựa trên Marvell có sẵn để đặt hàng. SONiC cung cấp một bộ đầy đủ các chức năng mạng, như BGP và RDMA, được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất. Nó cung cấp cho các nhóm sự linh hoạt trong việc tạo ra các giải pháp mạng với các thành phần mã nguồn mở và hỗ trợ docker để tận dụng sức mạnh tập thể của một hệ sinh thái và cộng đồng lớn.

Kỹ thuật nổi bật

  • Triển khai API SAI (Giao diện trừu tượng chuyển đổi) cho một silicon chuyển đổi cụ thể trên đầu SDK, cho phép hoạt động ngăn xếp phần mềm SONiC trên sản phẩm phần cứng của Khách hàng.
  • Hỗ trợ các bản phát hành tuần tự của SONiC và liên tục điều chỉnh khả năng tương thích chức năng của sản phẩm phần cứng của Khách hàng với đường dây chính của SONiC.
  • Thực hiện các tính năng mới, bảo trì các thành phần hiện có, kiểm tra hồi quy phát hành và sửa lỗi.
  • Tích hợp SONiC với các ngăn xếp quản lý mạng mã nguồn mở của bên thứ ba cũng như cấu hình và kích hoạt các tính năng cụ thể bằng SONiC CLI (Giao diện dòng lệnh).
  • ONIE (Open Network Install Environment) thích ứng với một thiết bị mạng cụ thể silicon.

SONIC Tài nguyên

Trang mạng: https://azure.github.io/SONiC/
Danh sách gửi thư: sonicproject@googlegroups.com
GitHub: https://github.com/Azure/SONiC
Wiki: https://github.com/Azure/SONiC/wiki/

Danh sách các tính năng của SONiC

Layer 2/3 Feature list
BGP / BGP MP
BGP/Neighbor-down fib-accelerate
BGP-EVPN support(type 5), (related HLD Fpmsyncd,Vxlanmgr,template)
ECMP
LAG
ACL permit/deny, IPv6 ACL
LLDP
DHCP
VLAN
CoPP
IPv6
VLUN Trunk
FRR
Priority Flow Control
Asymmetric PFC
PFC Watermark
DHCP Relay Agent
Tunnel Decap
LACP Fallback
MTU Setting
Vlan Trunk
Static Port breakout
Dynamic ACL Upgrade
MAC Aging
L3 RIF counter support
Configurable drop counters

Monitoring
SNMP
Syslog
EverFlow
OOM
TCPDump
Critical Recourse Monitor
Dtel
Mirroring
Egress mirroring and
ACL action support check via SAI
Streaming Telemetry
Everflow enhancement
sFlow
HW resource monitor

QoS
RDMA
ECN
PFC WD
WRED
COS
Watermark

System
NTP
ONIE Install
CLI
TACACS+
ConfigDB
SONiC to SONiC upgrade
Multiple Images support
gRPC
Sensor transceiver monitoring
LLDP extended MIB: lldpremtable, lldplocporttable, lldpremmanaddrtable, lldplocmanaddrtable, lldplocporttable, lldpLocalSystemData
Warm Reboot
Incremental Config (IP, LAG, Port shut/unshut)
Routing Stack Graceful Restart
Mgmt VRF
Management Framework
Multi-DB optimization-Part 1
Sub-port support

Virtualization
L3 VxLAN
VRF