Phát triển Larch

Phát triển sản phẩm mạng theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp chuyên môn kỹ thuật điện tử và phần mềm đặc biệt cũng như các dịch vụ tích hợp để xử lý, kết nối mạng, bảo mật và kết nối.

Sử dụng nhiều loại nền tảng và hệ điều hành

Năng lực của chúng tôi nằm trong việc phát triển phần mềm nhúng cho nhiều hệ điều hành. Chúng tôi đặc biệt mạnh về các hệ thống nhúng Linux, RTOS và Marvell ROS nhúng.

Sự phát triển hoàn hảo và đáng tin cậy.

Chúng tôi phát triển các ứng dụng nhúng và web, sử dụng Java, C #, C, Perl với UI dựa trên WEB.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm về thiết kế bảng mạch phức tạp nhiều lớp tốc độ cao. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể bắt đầu từ sơ đồ khái niệm đến thiết kế sơ đồ trong CAD thông qua bố trí và xem xét đến nguyên mẫu phần cứng cuối cùng đáp ứng các yêu cầu phức tạp của khách hàng. Kinh nghiệm của chúng tôi cũng mở rộng để chứng nhận cho EMC/UL/FCC/CE và những chứng chỉ khác. Từ các khái niệm dự án ban đầu, thông qua thiết kế điện tử và cơ khí, phần mềm và tạo mẫu cho đến sản xuất quy mô đầy đủ. Chúng tôi sẽ tạo ra giải pháp phù hợp cho từng khách hàng riêng lẻ và đảm bảo rằng nó hoạt động.